xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Koronakriisin jatkuessa on elokuvateattereiden tarjontaan kohdistuva kysyntä vähentynyt merkittävästi. Tähän on osaltaan vaikuttanut se, että koronan aiheuttamien ongelmien vuoksi tuottajat ovat joutuneet siirtämään tärkeät ensi-illat myöhempään ajankohtaan.

Odotamme tilanteen normalisoitumista ja koronarajoitusten lieventymistä.